• Cách cân bằng cuộc sống nhờ áp dụng "bánh xe cuộc đời"

    Cách cân bằng cuộc sống nhờ áp dụng "bánh xe cuộc đời"

    Bạn hiểu như thế nào về khái niệm bánh xe của cuộc đời? Cuộc sống mỗi cá nhân đều nên lập cho mình những kế hoạch dài hạn hoặc ngắn hạn trong tương lai. Thực hiện đánh giá bằng bánh xe cuộc đời giúp bạn hiểu hết được những vấn đề đang diễn ra trong cuộc đời của bạn.
    09:19 | 30/09/2022
|< < 1 2 3 > >|