• Mất tiền vì ám ảnh thua lỗ trong quá khứ

    Mất tiền vì ám ảnh thua lỗ trong quá khứ

    Với người có thời gian dài "lăn lộn" trong thị trường chứng khoán thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Ngược lại với người mới chơi, thắng thì không sao chứ đã thua vài lần thì sẽ có tâm lý "rén".
    19:44 | 02/10/2023