• nhieu co phieu bi tam dung giao dich tren upcom

    Nhiều cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch trên UpCOM

    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch trên thị trường UpCOM do không công bố thông tin về ĐHCĐ thường niên 2020 theo quy định. Thời gian tạm ngừng giao dịch từ 4/8 - 6/8.
    12:47 | 05/08/2020
|< < 1 2 3 > >|