• Quảng Nam: Sẽ điều chỉnh giá đất trong biên độ tăng giảm +/- 20%

    Quảng Nam: Sẽ điều chỉnh giá đất trong biên độ tăng giảm +/- 20%

    Tới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam sẽ xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh giá đất trong trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên theo quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện.
    14:59 | 24/06/2021
|< < 1 2 3 > >|