• "Game" tăng vốn của Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV): Vinachem hưởng lợi khủng

    "Game" tăng vốn của Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV): Vinachem hưởng lợi khủng

    Về cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang là công ty mẹ, nắm giữ tới 65% vốn điều lệ của Sochem, tương ứng hơn 28,73 triệu cổ phiếu. Với kế hoạch phát hành cổ phiếu và chia cổ tức như trên, Vinachem là pháp nhân hưởng lợi lớn nhất khi nhận thêm 43 triệu cổ phiếu thưởng và gần 73 tỷ đồng tiền mặt cổ tức.