Thông cáo số 17 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật: 08:45 | 12/11/2016 Theo dõi KTCK trên

Ngày 11-11-2016, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án, dự thảo: Luật đường sắt (sửa đổi), Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

thong cao so 17 ky hop thu 2 quoc hoi khoa xiv


Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
1. Quốc hội thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Trong phiên thảo luận, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:
- Sự cần thiết sửa đổi Luật; quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật;
- Đối tượng được bồi thường; phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước;
- Nguyên tắc bồi thường và giải quyết bồi thường; thời hiệu yêu cầu bồi thường; các hành vi bị nghiêm cấm;
- Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
- Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại và của người thi hành công vụ gây thiệt hại;
- Mô hình cơ quan giải quyết bồi thường;
- Các thiệt hại được bồi thường và không được bồi thường;
- Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường; thành phần tham gia thương lượng việc bồi thường;
- Kinh phí bồi thường; dự toán, tạm ứng kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả kinh phí;
- Khôi phục chức vụ cho người bị thiệt hại; phục hồi danh dự và trình tự xin lỗi;
- Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ...
Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
2. Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
- Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1, Điều 2 và toàn văn Nghị quyết.
3. Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết.
Thứ bảy, ngày 12-11 và Chủ nhật, ngày 13-11-2016, Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 14-11-2016, Quốc hội làm việc ở hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 và thảo luận về dự án Luật thủy lợi. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng, thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và nghe báo cáo về tình hình biển Đông.Theo Cổng thông tin điện tử quốc hội

Tin liên quan