Hủy bỏ hợp đồng sau khi đã đấu thầu?

Cập nhật: 08:08 | 21/10/2019

TBCKVN - Làm thể nào để hủy bỏ hợp đồng sau khi đã đấu thầu?

huy bo hop dong sau khi da dau thau

Hướng dẫn tình huống đấu thầu: Ủy quyền cho chi nhánh tham gia đấu thầu?

huy bo hop dong sau khi da dau thau

Quy định của luật đấu thầu về chi phí trong đấu thầu?

huy bo hop dong sau khi da dau thau

Liên danh trong đấu thầu là gì? Quy định về hình thức liên danh trong đấu thầu

Câu hỏi:

Tôicó một vấn đề liên quan đến hợp đồng sau khi trúng thầu như sau:

- Quyết định phê duyệt thẩm tra

- Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán

- Quyết định phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu

Sau đó, đã đăng báo đấu thầu, đã bán hồ sơ mời thầu (bán được 8 hồ sơ). Trong đó có 4 nhà thầu tham dự. Kết quả xét thầu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng tất cả các nội dung của hồ sơ mời thầu (giá dự thầu là 7.6 tỷ), 3 nhà thầu còn lại không đạt. Sau đó chủ đầu tư mời nhà thầu được chọn thương thảo hợp đồng, sau khi xem xét lại chủ đầu tư cho rằng "Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu quá ít (chỉ có 2 hợp đồng), nguồn năng lực cán bộ kỹ thuật quá ít, điều kiện thi công công trình khó khăn, chủ đầu tư sợ giải pháp thi công của nhà thầu không đảm bảo được điều kiện an toàn". Do đó, chủ đầu tư muốn hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu được không?

huy bo hop dong sau khi da dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đấu thầu 2013;

- Bộ luật dân sự năm 2005.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 64 Luật đấu thầu năm 2013 về Điều kiện ký kết hợp đồng :

"1. Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

2. Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

3. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu đúng tiến độ".

Theo quy định này, nếu tại thời điểm ký kết hợp đồng, nếu nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật nhà thầu có thể không tiến hành ký kết hợp đồng đối với nhà thầu đã trúng thầu.

Tuy nhiên, nếu như các bên đã ký kết hợp đồng, hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật. Phía chủ đầu tư phát hiện ra nhà thầu không đủ năng lực tài chính cũng như các điều kiện để thi công, thực hiện dự án như ban đầu nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, lúc này chủ đầu tư có quyền đề nghị hủy bỏ hợp đồng do bên kia không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật theo quy định tại điều 425 Bộ luật dân sự 2005 hoặc yêu cầu tòa án tuyên giao dịch vô hiệu do không đáp ứng được điều kiện về chủ thể theo quy định của pháp luật theo điều 122 Bộ luật dân sự 2005.

Linh Linh

hyundai-160x600-2