Chi tiết mức đóng các loại bảo hiểm năm 2021 cho người lao động

Cập nhật: 10:26 | 07/12/2020 Theo dõi KTCK trên

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là điều người lao động cần quan tâm khi tham gia BHXH bắt buộc. Vậy, mức lương đóng BHXH năm 2021 của người lao động như thế nào?

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2020

Thủ tướng Chính phủ làm việc với đại diện ngành dệt may, da giày

Chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ năm 2021

2432-bhxh4
Mức lương đóng BHXH 2021 của người lao động (Ảnh minh họa)

Năm 2021, mức lương cơ sở không tăng nên mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, thai sản, tử tuất, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm y tế (BHYT) cụ thể như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam

- Trường hợp thông thường:

2148-bhxh

- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

2149-bhxh1

2. Đối với người lao động nước ngoài

- Trường hợp thông thường:

2151-bhxh2

- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

2152-bhxh3

Lưu ý: Căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, mức đóng với lao động nước ngoài như trên áp dụng đến hết năm 2021.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu

Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Trong đó, lương tối thiểu vùng năm 2021, theo phương án đã được trình Chính phủ xem xét, quyết định, có nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên như năm 2020 và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu cụ thể với từng vùng và từng đối tượng lao động là:

Đơn vị: đồng/tháng

Vùng

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4.420.000

4.729.400

4.965.870

5.060.458

Vùng II

3.920.000

4.194.400

4.404.120

4.488.008

Vùng III

3.430.000

3.670.100

3.853.605

3.927.007

Vùng IV

3.070.000

3.284.900

3.449.145

3.514.843

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa

Mức lương đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Thu Uyên (Tổng hợp)