Quy định của luật đấu thầu về chi phí trong đấu thầu?

Cập nhật: 16:00 | 18/10/2019

TBCKVN - Luật đấu thầu năm 2013 quy định về chi phí trong đấu thầu cụ thể như sau:

quy dinh cua luat dau thau ve chi phi trong dau thau

Liên danh trong đấu thầu là gì? Quy định về hình thức liên danh trong đấu thầu

quy dinh cua luat dau thau ve chi phi trong dau thau

Trường hợp nào áp dụng đấu thầu hạn chế?

quy dinh cua luat dau thau ve chi phi trong dau thau

Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu thế nào cho hợp pháp?

quy dinh cua luat dau thau ve chi phi trong dau thau
Ảnh minh họa

Điều 13, luật đấu thầu năm 2013 quy định về chi phí trong đấu thầu cụ thể như sau:

1. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

b) Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm;

c) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát miễn phí cho nhà thầu;

d) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát miễn phí cho nhà thầu.

2. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

a) Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;

b) Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;

c) Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư;

d) Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư.

3. Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm:

a) Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác;

b) Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2