• Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 7 cụm công nghiệp

    Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 7 cụm công nghiệp

    UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…
    15:55 | 30/06/2022
|< < 1 2 3 > >|
hyundai-160x600-2