Liên tiếp thoái vốn, một quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn MWG

Cập nhật: 09:47 | 02/08/2023 Theo dõi KTCK trên

Tận dụng nhịp hồi phục của cổ phiếu MWG, một quỹ ngoại liên tiếp thoái vốn và chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty...

Vừa qua, tận dụng nhịp hồi phục của MWG khi cổ phiếu này tăng 42,9% từ đáy, một quỹ ngoại đã bán ra và giảm sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) xuống dưới 5% vốn điều lệ. Cụ thể, Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 576.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 5,03% xuống 4,99% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 24/7. Như vậy, sau giao dịch, Arisaig Asia Fund Limited không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Liên tiếp thoái vốn, một quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn MWG
Diễn biến giá cổ phiếu MWG từ đầu năm 2023 đến nay

Trước đó, ngày 11/4, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 2.397.200 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu; ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd vừa bán ra 1.338.300 cổ phiếu MWG; ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra thêm 668.900 cổ phiếu.

Ngoài ra, ngày 3/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 979.600 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 8,01% về còn 7,94% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua vào 20.400 cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, cổ phiếu MWG vừa có nhịp hồi phục tương đối tốt, tính từ ngày 24/5 đến ngày 10/7, cổ phiếu MWG tăng 42,9% từ 37.590 đồng lên 53.700 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh của công ty, MWG cũng vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, đáng chú ý tình hình ảm đạm tiếp tục gia tăng. Cụ thể, ghi nhận tại BCTC riêng lẻ quý 2/2023, Thế giới Di động bất ngờ báo lỗ 13,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,95 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của MWG ghi nhận hơn 906 tỷ đồng. Lợi nhuận của Thế giới Di động bay hơi cho thấy sự ảm đạm của ngành bán lẻ cũng như khó khăn của thị trường chung.

Liên tiếp thoái vốn, một quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn MWG
Báo cáo tài chính riêng lẻ MWG quý 2/2023

Diễn biến cùng chiều, doanh thu tài chính của MWG ghi nhận tại ngày 30/6 đạt hơn 131 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với 3 tháng đầu năm. Trái lại, chi phí tài chính của doanh nghiệp ghi nhận 138,7 tỷ đồng, đáng chú ý chi phí lãi vay chiếm tới 128 tỷ đồng.

Xét trên báo cáo hợp nhất, lãi sau thuế của doanh nghiệp gần như "bay hơi" so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất trong quý 2 chỉ đạt 29.465 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt tới 34.338 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 14,2%. Giá vốn hàng bán chiếm tới 24.024 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 5.441 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,4% xuống chỉ còn 18,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng từ 298 tỷ lên 585 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng thêm từ 360 tỷ lên 397 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng từ 4.808 tỷ lên 5.211 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 500 tỷ xuống còn 229 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết đi các chi phí cùng thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MWG còn lại chỉ hơn 17 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể nhận thấy, nếu không nhờ khoản lãi tiền gửi hạch toán trong doanh thu tài chính đã tăng thêm tới 287 tỷ đồng thì kết quả từ hoạt động kinh doanh chính của MWG sẽ cầm chắc thua lỗ.

Quỹ ngoại Singapore rời ghế cổ đông lớn tại Thế giới Di động, mang theo 30 tỷ đồng

Ngày 28/7, Arisaig Asia Fund Limited vừa có báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Đầu tư Thế ...

Ngành bán lẻ kỳ vọng gì trong nửa cuối năm 2023?

ACBS cho rằng, sức tiêu dùng trong nước đang dần hồi phục, cùng với sự trở lại của khách du lịch quốc tế đến Việt ...

Công ty mẹ Thế giới Di động bất ngờ báo lỗ trong quý 2/2023

Kết thúc quý 2/2023, trước sự ảm đạm của ngành bán lẻ và thị trường chung, công ty mẹ của Thế giới Di động bất ...

Anh Khôi (t/h)