• Tìm hiểu chỉ số CPI, cách tính và ý nghĩa của chỉ số CPI

    Tìm hiểu chỉ số CPI, cách tính và ý nghĩa của chỉ số CPI

    CPI là một chỉ số quen thuộc nếu bạn hay theo dõi các thông tin kinh tế. CPI còn được gọi là chỉ số tiêu dùng, sử dụng để đo lường mức giá của một giỏ hàng tiêu biểu. Chỉ số này có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô của một đất nước.
    15:00 | 30/09/2022
|< < 1 2 3 > >|