Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/6: MBB, PLX, PPC

Cập nhật: 16:05 | 23/06/2019

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm MBB, PLX, PPC.

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 21/6: PVS, MSN, HPG

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/6: VCG, NTL, STB

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/6: GTN, SJS, AAA, IJC

MBB – Xuất hiện điểm mua mới

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 21,63

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 20,49

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 24,05

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 20,11

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá tăng mạnh vượt hoàn toàn đường trung bình 20 ngày với khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cũng nên hạn chế mua đuổi và có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để xem xét mua vào. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu MBB

PLX – Biến động trong kênh tăng giá

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 64,88

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 60,44

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 71,41

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 58,42

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Đồ thị giá của PLX vẫn đang giao dịch trong kênh tăng giá trung hạn được xác lập từ tháng 2/2019. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ngắn hạn 71.410 đồng.

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PLX

PPC – Xác lập nền giá mới

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 64,88

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 60,44

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 71,41

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 58,42

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Mức Stock Rating của PPC ở mức 96 điểm, đây là cổ phiếu lý tưởng mà các nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì vị thế nắm giữ. Đồ thị giá của PPC vượt mức kháng cự ngắn hạn và có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể xác lập các mức đỉnh mới. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

co phieu tam diem ngay 246 mbb plx ppc
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PPC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Trang Nhi