Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/6: VCG, NTL, STB

Cập nhật: 18:25 | 18/06/2019

TBCKVN - Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VCG, NTL, STB.

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb

Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/6: GTN, SJS, AAA, IJC

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/6: VCB, VHC, TCH

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb

Cổ phiếu tâm điểm ngày 14/6: VHM, CMG, FRT

VCG - Bứt phá ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: bứt phá trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động tăng, ở trên đường trung tâm và trên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng quá mua

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 50 đi ngang.

Phân tích:

Cổ phiếu VCG đang vận động trong kênh giá 26,9 – 29,1. Chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua ủng hộ trạng thái tích bứt phá ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy vùng giá của VCG có khả tăng tiếp tục đà tăng ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 50 đi ngang và thanh khoản tăng mạnh vượt mốc trung bình 20 phiên. Do vậy VCG có thể duy trì xu hướng bứt phá ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của VCG là 28,8 và 29,8 và ngưỡng hỗ trợ tại 24,8 và 25,6.

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VCG

NTL - Tích lũy ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở trên đường trung tâm và dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng trung tính

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 20 giảm.

Phân tích:

Cổ phiếu NTL đang vận động trong kênh giá 21,9 – 23,2. Chỉ báo RSI nằm trong vùng trung tính ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của NTL có khả tăng tiếp tục tích lũy giá quanh mốc 22,5 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 20 giảm và thanh khoản giảm nhẹ. Do vậy NTL tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của NTL là 24,9 và 25,3 và ngưỡng hỗ trợ tại 22,5 và 23,4.

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu NTL

STB - Tiêu cực

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Giảm giá

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kì âm, MACD nằm dưới đường trung tâm và hướng xuống

- Chỉ báo RSI: Trong vùng quá bán, xu hướng giảm

- Đường MA: Các đường MA xu hướng đi ngang

Phân tích:

Đồ thị giá giảm về gần vùng đáy 11.000 đồng và có khả năng lực cầu bắt đáy gia tăng ở những nhịp giảm điểm tới. Tuy nhiên, nếu nhịp hồi phục xuất hiện trong 1 – 2 phiên kế tiếp thì mức độ rủi ro ngắn hạn có chiều hướng giảm dần. Do đó, nếu các nhà đầu chấp nhận rủi ro cao thì có thể xem xét thăm dò ở vùng giá thấp với tỷ trọng thấp dưới 30%. Xu hướng ngắn hạn của STB vẫn duy trì ở mức giảm với mức kháng cự ngắn hạn 12.000 đồng.

co phieu tam diem ngay 196 vcg ntl stb
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu STB

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Trang Nhi (t/h)