Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/6: GTN, SJS, AAA, IJC

Cập nhật: 21:38 | 17/06/2019

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm GTN, SJS, AAA, IJC.

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/6: VCB, VHC, TCH

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 14/6: VHM, CMG, FRT

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/6: NLG, GMD, PTB

GTN - Tích cực

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ, MACD và đường tín hiệu nằm trên đường trung tâm

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng tăng.

- Đường MA: 3 đường MA hướng lên

Phân tích:

GTN là một trong những cổ phiếu có mức tăng trưởng tích cực từ 2/2019. Cổ phiếu tiếp tục có mức tăng tích cực trong phiên 14/6 với thanh khoản tăng nhẹ và vượt trên các SMA. Chỉ báo RSI và MACD duy trì ở ngưỡng tích cực cùng các SMA tiếp tục tăng độ đốc hướng lên cho thấy GTN có khả năng duy trì xu hướng tăng trong ngắn và trung hạn. Ngưỡng hỗ trợ của GTN ở mức 15,7 và 18. Mức kháng cự tại ngưỡng giá 20,7 đòi hỏi cổ phiếu có các phiên tích lũy và bức phá với thanh hồi phục trở lại.

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu GTN

SJS - Hồi phục

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kì dương, MACD và đường tín hiệu cắt lên đường trung tâm

- Chỉ báo RSI: Vùng quá mua, xu hướng tăng.

- Đường MA: MA50 hướng xuống, MA20 và MA100 hướng lên

Phân tích:

SJS là một trong số ít cổ phiếu đang trong xu hướng tích lũy hồi phục tích cực từ đầu tháng 5 đến nay. Cổ phiếu đang duy trì vùng giá vượt trên tất cả các SMA với thanh khoản tăng nhẹ. Các chỉ báo kỹ thuật đang trong trạng thái tích cực. Các SMA tiếp tục tăng trừ SMA 50. Các ngưỡng hỗ trợ của SJS lần lượt 16 và 17,2. Kháng cự mạnh tại 23,1.

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu SJS

AAA - Tích lũy

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Hồi phục.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ, MACD và đường tín hiệu hội tụ với đường trung tâm

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, xu hướng tăng.

- Đường MA: 3 đường MA hướng lên

Phân tích:

AAA là một trong những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy và hồi phục từ tháng 5/2019. Cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ trong phiên 14/6 với thanh khoản có xu hướng tăng trở lại. Chỉ báo RSI và MACD cùng vận động của các SMA cho thấy AAA có khả năng tiếp tục trong xu thế hồi phục và tích lũy trong các phiên tiếp theo. Ngưỡng hỗ trợ của AAA là 16,8 và 17,2. Mức kháng cự mạnh tại ngưỡng giá 19,6. AAA có thể giao dịch trong vùng 17,3-18,7 trong giai đoạn tới. Nhà đầu tư nên theo dõi và tạo vị thế mua AAA nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tích cực và vùng giá giảm về mức tiệm cận SMA 20 trong các phiên tiếp theo.

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu AAA

IJC - Tăng giá ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 11,4

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 10,21

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 12,77

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 9,5

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Mức Stock Rating của IJC ở mức 84 điểm cho thấy các nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì vị thế mua và nắm giữ. Đồ thị giá của IJC có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền ngắn hạn cải thiện. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại. Mức mục tiêu ngắn hạn 12.770 đồng.

co phieu tam diem ngay 186 gtn sjs aaa ijc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu IJC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Trang Nhi (t/h)