Cổ phiếu tâm điểm ngày 21/6: PVS, MSN, HPG

Cập nhật: 19:44 | 20/06/2019

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVS, MSN, HPG.

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg

Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/6: VCG, NTL, STB

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg

Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/6: GTN, SJS, AAA, IJC

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/6: VCB, VHC, TCH

PVS - Tích lũy ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy trong ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: có xu hướng tăng, ở dưới đường trung tâm và trên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 20.

Phân tích:

Cổ phiếu PVS đang duy trì vận động giữa MA 100 và MA 50 tương ứng với mức 21,72 – 2,11. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái tích lũy và hồi phục ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy vùng giá của PVS sẽ có khả tăng tiếp tục tích lũy giá trên MA 100 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 20 và thanh khoản giảm nhẹ. Do vậy PVS khả năng duy trì xu hướng tích lũy và hồi phục ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của PVS là 25,4 và ngưỡng hỗ trợ tại 21,2.

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PVS

MSN - Tích lũy

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang trên đường trung tâm và dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua và xu hướng vận động trong vùng này

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng độ dốc hướng lên trừ MA 50 tiếp tục giảm nhẹ.

Phân tích:

Cổ phiếu MSN đang vận động trong kênh giá 85 – 89. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua và xu hướng duy trì vận động trong vùng này ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy MSN tiếp tục tích lũy vùng giá trong kênh 86 - 88 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên trừ MA 50 cùng thanh khoản tiếp tục ở duy trì ở trung tính cho thấy MSN tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn trước khi gặp ngưỡng kháng cự 94,28.

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu MSN

HPG – Rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 24,65

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 22,46

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 27,21

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 22,42

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm

Phân tích:

Mức Stock Rating của HPG chỉ ở mức 62 điểm cho nên HPG chưa thích hợp cho các nhà đầu tư trung hạn ở thời điểm hiện tại hoặc nếu xem xét mua thì chỉ nên mua ở tỷ trọng thấp dưới 30% nhằm thăm dò và phù hợp cho các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn. Đồ thị giá của HPG có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy và rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại.

co phieu tam diem ngay 216 pvs msn hpg
Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HPG

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Trang Nhi