Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Cập nhật: 11:13 | 24/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán mà tổ chức, cá nhận phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Nghị định áp dụng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, thành viên lưu ký, thành viên giao dịch, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghị định 86/2016/NĐ-CP bao gồm 7 Chương, 23 Điều và tập trung vào các nội dung sau: quy định chung về hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán; điều kiện tổ chức nước ngoài sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam; điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán; điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát; lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài; chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Xem chi tiết Nghị định số 86/2016/NĐ-CP tại đây: 86.signed_1.pdf