Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

Cập nhật: 15:23 | 11/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư 11/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023.

Theo nội dung thông tư, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng thương mại sẽ căn cứ các quy định, xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư đáp ứng đủ các yêu cầu quy định với dự án đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai (quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản).

Thông tư 11 quy định về bảo lãnh ngân hàng
Hình minh họa - ảnh nguồn internet

Thông tư cũng quy định số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua, theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

Một số nội dung đáng chú ý khác liên quan đến việc bảo lãnh được quy định trong Thông tư 11 bao gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng và các bên liên quan (nếu có); trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của bên bảo lãnh tại thời điểm thu phí hoặc tại thời điểm thông báo thu phí. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh mức phí bảo lãnh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành Thông tư 11 nhằm hoàn thiện khung pháp lý, vừa đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Mục đích ban hành thông tư này cũng nhằm khắc phục những vấn đề còn bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt hoạt động bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về một số nội dung cụ thể trong Thông tư 11, khi thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng.

Thông tư 11 cũng quy định số dư bảo lãnh đối với một khách hàng, hoặc một khách hàng và người có liên quan bao gồm số dư phát hành cam kết bảo lãnh, số dư phát hành cam kết bảo lãnh đối ứng, số dư phát hành cam kết xác nhận bảo lãnh cho khách hàng, khách hàng và người có liên quan.

Thông tư 11/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023.

Xem chi tiết Thông tư 11/2022/TT-NHNN tại đây.

UBCKNN tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng khoán 2019”

Hội thảo chuyên đề “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng khoán 2019” liên quan đến các hoạt động về: công bố ...

Thông tư quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư ...

Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch ...

Trâm Trâm (t/h)

Tin cũ hơn
Xem thêm