Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP HCM lãi hơn 1.500 tỷ đồng nhờ xổ số truyền thống

Cập nhật: 14:28 | 01/06/2021 Theo dõi KTCK trên

Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán. Trong đó, nguồn thu chính của HFIC đến từ các hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống.

Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt của 6 doanh nghiệp: HPP, CDG, DHD, AVC, HJS, CLW

Thaco thay đổi phương án tái cấu trúc, sẽ đưa Thaco Auto thành công ty đại chúng

Theo đó, tổng mức doanh thu thuần đạt 8.825 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống là 8.497 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận doanh thu từ một số hoạt động kinh doanh khác bao gồm doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư 593 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động duy tu và xây lắp công trình 437 tỷ đồng, doanh thu lãi tiền cho vay 235 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 84 tỷ đồng,…

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong năm 2020 của HFIC đạt 413 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2019. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do doanh nghiệp đã thu về 173 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng hơn 14,52 triệu cổ phần của CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC).

Trên thực tế, năm 2020 HFIC đã đăng ký chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu của HSC. Số cổ phiếu chưa chuyển nhượng hết là 10.476.180 cổ phiếu với giá trị tương ứng là xấp xỉ 147 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn trong năm 2021 đối với số lượng cổ phiếu chưa chuyển nhượng hết theo phương án đã được phê duyệt. Kết thúc năm 2020, HFIC đang nắm tỷ lệ sở hữu 20,49% tại HSC.

2005-hfic
Kết quả hoạt động kinh doanh của HFIC giai đoạn 2015 - 2020. (Nguồn: Báo cáo tài chính HFIC).

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HFIC trong năm 2020 đạt 1.593 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019. Trong đó, khoản lãi từ đầu tư và công ty liên doanh, liên kết là 108 tỷ đồng, chủ yếu đến từ CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh của HFIC trong năm vừa qua là 370 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2019. Trong đó, riêng chi phí trích lập quỹ Phát triển Khoa học công nghệ đã giảm từ 69 tỷ đồng trong năm 2019 xuống còn 716 triệu đồng trong năm 2020.

Mặc dù vậy, khoản chi phí từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp lại tăng từ mức âm 22 tỷ đồng trong năm 2019 lên 63 tỷ đồng trong năm 2020, qua đó kéo lợi nhuận của HFIC giảm nhẹ.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HFIC được ghi nhận là 15.408 tỷ đồng, giảm 277 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng giá trị các khoản đầu tư cho vay và đầu tư vào đơn vị khác đạt 8.889 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản.

Cuối năm, doanh nghiệp ghi nhận khoản nợ phải trả 4.976 tỷ đồng, bao gồm khoản nợ đi vay 1.943 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tính đến hết ngày 31/12 là 10.432 tỷ đồng với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.139 tỷ đồng.

Lâm Tuyền