• Chủ tịch Dragon Capital hiến kế phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

    Chủ tịch Dragon Capital hiến kế phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

    Là người đi cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong hành trình “từ số 0 đến số có”, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital cho rằngmuốn có một thị trường đủ các đối tượng tham gia, đặc biệt có những dạng nhà đầu tư chuyên nghiệp, có chuyên môn, có quy mô thì Việt Nam phải có các công ty quản lý quỹ nội xứng tầm.    
    09:23 | 15/07/2020