• FLC Faros miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

    FLC Faros miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

    Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (HOSE - Mã: ROS) đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 30/9/2020.
    16:30 | 02/10/2020
|< < 1 2 3 > >|