• phiem dam chuyen bo nhiem

    Phiếm đàm: Chuyện bổ nhiệm...

    Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn tách bạch vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc quy định tại Nghị định 71/2017/NÐ-CP, vẫn còn hàng trăm công ty niêm yết đang khốn đốn vì chưa tìm được nhân sự thay thế/bổ sung.
    11:48 | 28/07/2020
|< < 1 2 3 > >|