• chung khoan ssi co tan tong giam doc

    Chứng khoán SSI có tân Tổng Giám đốc

    Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
    15:15 | 31/07/2020
|< < 1 2 3 > >|