• Danh sách mua 130 triệu cổ phiếu phát hành của HAGL đã được ấn định

    Danh sách mua 130 triệu cổ phiếu phát hành của HAGL đã được ấn định

    Với số tiền 1.300 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng khoảng 330,5 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi cho lô trái phiếu HAG2012.300; sử dụng 269,5 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu nợ cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang với Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và 700 tỷ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
    10:27 | 27/02/2024
|< < 1 2 3 > >|