• Rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

    Rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

    Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại gắn với việc tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng, hành lang kinh tế theo quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan thuộc quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương mình.
    21:17 | 17/07/2024
|< < 1 2 3 > >|