CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình bị xử phạt 60 triệu đồng

Cập nhật: 10:36 | 16/08/2019

UBCKVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 239/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (mã chứng khoán SCC).

ctcp dau tu thuong mai hung long tinh hoa binh bi xu phat 60 trieu dong

UBCKNN xử phạt Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam 85 triệu đồng

ctcp dau tu thuong mai hung long tinh hoa binh bi xu phat 60 trieu dong

UBCKNN công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất

ctcp dau tu thuong mai hung long tinh hoa binh bi xu phat 60 trieu dong

UBCKNN xử phạt 2 cá nhân trên 56 triệu đồng

Cụ thể, UBCKNN xử phạt SCC 60.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (mã chứng khoán: SCC) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết số 01CT/NQ-HĐQT ngày 30/01/2017 về việc thay đổi Kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc; Nghị quyết số 03CT/NQ-HĐQT ngày 30/5/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 05CT/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2017 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

ctcp dau tu thuong mai hung long tinh hoa binh bi xu phat 60 trieu dong
Ảnh minh họa

SCC tiền thân là Nhà máy xi măng Sông Đà, được xây dựng xong vào tháng 10/1994. Ngày 01/11/2002, Nhà máy Xi măng Sông Đà (là đơn vị thành viên của Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà) được chuyển thành CTCP Xi măng Sông Đà với vốn điều lệ khi thành lập là 17 tỷ đồng. Ngày 23/05/2013: Hủy niên yết cổ phiếu trên HNX. Ngày 06/08/2014: Giao dịch trở lại UPCoM. Ngày 01/11/2016: Đổi tên thành CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình. Tính đến ngày 15/8/2019 cổ phiếu SCC được giao dịch với mức giá 3.800 đồng/cổ phiếu.

Anh Khang