UBCKNN xử phạt Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam 85 triệu đồng

Cập nhật: 16:23 | 15/08/2019

TBCKVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AGRIGOLD - OTC).

ubcknn xu phat tong cong ty vang agribank viet nam 85 trieu dong

UBCKNN công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất

ubcknn xu phat tong cong ty vang agribank viet nam 85 trieu dong

UBCKNN xử phạt 2 cá nhân trên 56 triệu đồng

ubcknn xu phat tong cong ty vang agribank viet nam 85 trieu dong

CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên không còn là công ty đại chúng

Cụ thể, UNCKNN đã xử phạt AGRIGOLD 85.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP không báo cáo UBCKNN: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Báo cáo tài chính (quý III, IV, bán niên năm 2017; quý I, II, III, IV, bán niên năm 2018 và quý I/2019) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019.

ubcknn xu phat tong cong ty vang agribank viet nam 85 trieu dong
Ảnh minh họa

Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (viết tắt AJC) được thành lập theo quyết định số 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Tháng 9/2008, AJC đã tiến hành đấu giá bán cổ phần lần đầu tiên (IPO) thành công. AJC có 02 cổ đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường và nhiều cổ đông phổ thông khác. Ngày 14/11/2008, AJC tiến hành họp Hội đồng cổ đông thông qua điều lệ, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty. Ngày 29/12/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ký quyết định số 1737/QĐ-HĐQT-CPH đổi tên từ Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (viết tắt là AJC). AJC chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/01/2009.

Anh Khang T/h