Yêu cầu nhà thầu thu hồi vốn trong đấu thầu khi nào?

Cập nhật: 14:14 | 18/12/2019

TBCKVN - Trường hợp nào thì yêu cầu nhà thầu thu hồi lại vốn trong đấu thầu?

yeu cau nha thau thu hoi von trong dau thau khi nao

Trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất

yeu cau nha thau thu hoi von trong dau thau khi nao

Chi nhánh có được lấy tên tham dự thầu khi được ủy quyền không?

yeu cau nha thau thu hoi von trong dau thau khi nao

Thủ tục chỉ định thầu thông thường đối với gói dịch vụ tư vấn

Câu hỏi:

- Điều 7 mục d luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là có nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện.

- Thông tư số 11/2016/TT-BKHT ngày 26/7/2016 và mẫu hồ sơ mới thầu EPC mục CDNT2 của bang dữ liệu đấu thầu chỉ nói chung và nguồn vốn, không có chi tiết. Như vậy trong hồ sơ mời thầu có được yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn không và như vậy có vi phạm luật không?

yeu cau nha thau thu hoi von trong dau thau khi nao
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ theo Luật đấu thầu 2013.

- Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

2. Nội dung phân tích:

Việc quy định nguồn vốn trong hồ sơ mời thầu thì được pháp luật quy định như sau:

- Căn cứ Bảng dữ liệu đấu thầu của Thông tư số 11/2016/TT-BKHT ngày 26/7/2016 quy định là:

CDNT2 có yêu cầu ghi rõ thông tin về nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn: "Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): .... [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]."

- Căn cứ khoản 9 , điều 89 và điểm d, khoản 1 điều 7 Lật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 quy định:

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

Như vậy từ những quy định pháp lý trên cho thấy, pháp luật ràng buộc chặt chẽ bên nhà đầu tư ( tổ chức lựa chọn nhà thầu) về việc xác định nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Việc thanh toán cho nhà thầu phải được đảm bảo theo tiến độ thực hiện gói thầu. Nhằm tránh nợ đọng cho nhà thầu. Chứ ở đây pháp luật không cấm tổ chức lựa chọn nhà thầu không được yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn để thực hiện dự án thầu.

Do đó trong Hồ sơ mời thầu nhà đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn và đồng thời chủ đầu tư cũng phải xác định rõ nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn cho nhà thầu . Hành vi yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn là không vi phạm luật.

Thu Uyên