Trường hợp nào được tham gia đấu thầu?

Cập nhật: 14:35 | 06/01/2020

TBCKVN - Những trường hợp nào được tham gia đấu thầu?

truong hop nao duoc tham gia dau thau

Tư vấn điều kiện được phép tham gia đấu thầu?

truong hop nao duoc tham gia dau thau

Những văn bản của pháp luật quy định về hoạt động đấu thầu công

truong hop nao duoc tham gia dau thau

Quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu?

Câu hỏi: Công ty A có cổ phần chi phối (giữ 51% vốn) tại Công ty B và Công ty C. Công ty B là đơn vị được Chủ đầu tư thuê lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu tư vấn của dự án.

Vậy Công ty A và Công ty C có được tham gia dự thầu gói thầu tư vấn đó không? Việc Công ty A và Công ty C tham gia có dự thầu gói thầu tư vấn đó có vi phạm Điều 2 Nghị định này không?

Như vậy, Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì các nhà thầu trong trường hợp này có được tham gia không? Công ty A và Công ty C có được tham gia dự thầu gói thầu tư vấn đó không? Việc Công ty A và Công ty C tham gia có dự thầu gói thầu tư vấn đó có vi phạm Điều 2 Nghị định này không?

truong hop nao duoc tham gia dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu khi đáp ứng điều kiện sau "Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên"

Theo quy định trên, Công ty A và Công ty C không độc lập về tài chính với Công ty B nên theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu thì Công ty A và Công ty C không thể tham dự gói thầu tư vấn do công ty B là đơn vị lập hồ sơ mời thầu.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2