Trường hợp nào áp dụng đấu thầu hạn chế?

Cập nhật: 18:00 | 13/10/2019

TBCKVN - Trong trường hợp nào thì được áp dụng đấu thầu hạn chế?

truong hop nao ap dung dau thau han che

Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu thế nào cho hợp pháp?

truong hop nao ap dung dau thau han che

Hướng dẫn cách lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn

truong hop nao ap dung dau thau han che

Thẩm quyền ký hợp đồng đấu thầu trong liên danh?

truong hop nao ap dung dau thau han che
Ảnh minh họa

Độc giả hỏi: Tôi hiện đang làm nhân viên pháp chế cho công ty cổ phần (Cảng khai thác container). Công ty tôi hiện đang là công ty đại chúng và sắp tổ chức đấu thầu ở một số hạng mục (thuê bãi, công nhân, xe cẩu). Giá trị các gói thầu chắc chắn dưới 10 tỉ. Tôi lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế. Vậy tôi muốn hỏi:

- Tôi có thể bỏ qua các bước như sơ tuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu. và chỉ cần gửi thư mời thầu đến bên dự thầu có được không?

- Tôi có cần công bố hoặc thông báo việc mời thầu này đến cơ quan chức năng nào không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đấu thầu 2013

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích:

- Thứ nhất, với vấn đề bỏ qua một số bước trong đấu thầu

Theo Điều 21 Luật đấu thầu 2013 quy định về đấu thầu hạn chế như sau: "Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu".

Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về danh sách ngắn như sau:"Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm".

Như vậy, đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp gói thầu mang tính đặc thù hoặc có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật do đó không phải nhà thầu nào cũng đủ điều kiện để đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Do đó, đối với hình thức đấu thầu ngắn bạn chỉ cần lập danh sách ngắn những nhà thầu đủ điều kiện sau đó gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo về danh sách này mà không cần thiết phải thông qua các bước sơ tuyển, thông báo mời thầu…

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về Lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế như sau:

"2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu."

- Thứ hai, về vấn đề công bố hoặc thông báo vấn đề mời thầu đến cơ quan có thẩm quyền

Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định về thông tin về đấu thầu như sau:

"1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất:

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan."

Điểm c, d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu như sau:

"c) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;"

Như vậy, với trường hợp này bạn cần phải gửi thông báo đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Linh Linh

hyundai-160x600-2