• Cổ đông HAGL “kêu cứu” trước thông tin HoSE hủy niêm yết cổ phiếu HAG

    Cổ đông HAGL “kêu cứu” trước thông tin HoSE hủy niêm yết cổ phiếu HAG

    Trước thông tin, Sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) do lỗ lũy kế liên tiếp 3 năm (2017, 2018, 2019) hàng loạt cổ đông của HAGL đã phải gửi đơn thư “cầu cứu” lên: HoSE, UBCKNN (Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước), Bộ Tài Chính, Bộ Công An để nhờ điều tra, làm rõ tồn tại liên quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư của họ.
    14:40 | 16/02/2022