Thông báo lịch đấu giá lô tài sản, máy móc thiết bị tại khu vực miền Bắc

Cập nhật: 08:28 | 02/12/2019

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá lô tài sản, máy móc thiết bị tại khu vực miền Bắc như sau:

thong bao lich dau gia lo tai san may moc thiet bi tai khu vuc mien bac

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

thong bao lich dau gia lo tai san may moc thiet bi tai khu vuc mien bac

Lịch đấu giá quyền sử dụng 2 mảnh đất tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

thong bao lich dau gia lo tai san may moc thiet bi tai khu vuc mien bac

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

thong bao lich dau gia lo tai san may moc thiet bi tai khu vuc mien bac
Ảnh minh họa

Ngày 9/12/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (Quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản năm 2016).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Tầng 17, trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô hàng tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: 50.330 bao thuốc lá điếu các loại (25.450 bao hiệu BLEND NO. 555 GOLD; 12.430 bao hiệu ESSE Aura Green Apple; 12.450 bao hiệu ESSE Aura Pink Strawberry). Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Báo cáo kết quả giám định lô thuốc lá điếu số 244/BC-VTL ngày 22/8/2019 của Viện Thuốc lá, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Chứng thư thẩm định giá số 2897/CTh-VCHP ngày 05/9/2019 của Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP đính kèm niêm yết này.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Kho của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: 154 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 380.040.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0300.4499.5588 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, mở tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 ngày làm việc là các ngày 04/12/2019, 05/12/2019 và ngày 06/12/2019.

* Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước theo nội dung sau:

- Ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số CMND/CCCD trong giấy nộp tiền.

- Nội dung nộp tiền ghi rõ: Ông/Bà.......nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô tài sản theo Thông báo số 95/TB-ĐGTS ngày 22/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

- Người tham gia đấu giá phải nộp lại Giấy nộp tiền sao y bản chính hoặc liên 2 của Ngân hàng cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh chậm nhất đến 16h30 ngày 06/12/2019.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Kho bảo quản tài sản đấu giá của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: 154 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 209/QĐ-ĐGTS ngày 22/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; Báo cáo kết quả giám định lô thuốc lá điếu số 244/BC-VTL ngày 22/8/2019 của Viện Thuốc lá, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Chứng thư thẩm định giá số 2897/CTh-VCHP ngày 05/9/2019 của Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ ngày 09/12/2019 tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản):

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Ngày 11/12/2019, đấu giá xe ô tô Chevrolet Spark tại Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2019 do Kênh VOV Giao Thông ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: xe ô tô Chevrolet Spark, BKS: 80A – 001.27, thuộc diện thanh lý đã qua sử dụng, bao gồm:

- Đặc điểm tài sản: Nhãn hiệu: Chevrolet. Số loại: Spark Klakf4u. Số máy: A08S3667594KC2. Số khung: RLLK484EAH998325. Biển số: 80A - 001.27. Năm sản xuất: 2010. Nơi sản xuất: Việt Nam. Tình trạng mua bảo hiểm và đăng kiểm: Đã hết đăng kiểm từ 16/9/2016.

- Hiện trạng: Xe cũ, bụi bẩn, han gỉ, ẩm mốc, trầy xước, máy đề không nổ được, chảy dầu, lốp, vành, thân vỏ xuống cấp. Lưu kho bãi lâu ngày không được duy tu bảo dưỡng. Việc tu bổ, sửa chữa phát sinh chi phí lớn.

Ghi chú: bán theo hiện trạng thực tế khi xem tài sản.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056.

Người có tài sản đấu giá: Kênh VOV Giao Thông- Tầng 10, số 58 phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác trong quá trình sang tên, chuyển quyền sở hữu, sử dụng.

4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đến ngày 06/12/2019 tại Kênh VOV Giao Thông.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào các ngày: 06, 09, 10/12/2019, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào TK Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

7.Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 02, 03/12/2019 tại nơi có tài sản: số 58 phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ ngày 11/12/2019 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Ngày 12/12/2019, đấu giá 1 máy in Flexo và 1 máy dán thùng bán tự động tại thành phố Hải Phòng

Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Cục THADS TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Địa chỉ: Số 14 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Thông báo bán đấu giá tài sản: Một máy in Flexo và một máy dán thùng bán tự động (máy làm rãnh và cắt giấy carton) đã qua sử dụng. Tài sản tại xóm 6, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản: Cục THADS TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 07 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 325.307.990 đồng. Tiền đặt trước: 65.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 28/11/2019 đến 17h00, ngày 09/12/2019.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h00, ngày 11/12/2019 tại trụ sở Công ty.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 12/12/2019. Tùy vào số lượng người đăng ký công ty sẽ tổ chức tại trụ sở công ty hoặc Nhà Văn hóa Trung Hành 7. Địa chỉ: Trung Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng.

Ngày 12/12/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Nam Định

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Trường cao đẳng sư phạm Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý và xác định giá khởi điểm xe ô tô biển kiểm soát 18B-3277 của Trường cao đẳng sư phạm Nam Định (Địa chỉ: 813 đường Trường Chinh- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu MAZDA, số loại 62698, màu trắng, biển kiểm soát 18B - 3277, số khung GF22S1MH 000463, số máy FS 759961 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0002625 do Phòng CSGT-TT- Công an Nam Định cấp ngày 03 tháng 01 năm 2001 cho Trường cao đẳng sư phạm Nam Định

Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 09/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 09, 10, 11/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 05, 06/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).

Minh Phương

hyundai-160x600-2