Thẩm quyền ký hợp đồng đấu thầu trong liên danh?

Cập nhật: 16:13 | 25/09/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Hiện nay có một số nhà thầu là các đơn vị liên danh có thỏa thuận liên danh. Thành viên đứng đầu chịu trách nhiệm ký hợp đồng. Khi thanh toán tiền cho nhà thầu Kho bạc yêu cầu các thành viên liên danh đều phải ký vào bản hợp đồng. Như vậy có đúng không?

tham quyen ky hop dong dau thau trong lien danh

Điều kiện để mở lớp tổ chức đào tạo về đấu thầu

tham quyen ky hop dong dau thau trong lien danh

Công ty có 60% vốn nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 hay không?

tham quyen ky hop dong dau thau trong lien danh

Quy định về biện pháp bảo đảm dự thầu trong đấu thầu xây lắp?

tham quyen ky hop dong dau thau trong lien danh
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 65 Luật đấu thầu 2013 quy định: Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: "Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Như vậy, ngay từ khi giao kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn, trong hợp đồng ký kết có yêu cầu chữ ký của các thành viên tham gia liên danh. Khi thanh toán, nếu trong thỏa thuận liên danh không có nội dung nào ghi rõ thanh toán cho một bên thì kho bạc sẽ yêu cầu cả hai bên ký vào hợp đồng thanh toán.

Thu Uyên

hyundai-160x600-2