Quyết định 04/QĐ-VSD 2020 ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán

Cập nhật: 10:08 | 09/04/2020 Theo dõi KTCK trên

Quyết định 04/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 02/01/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định 04/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài được mở 02 tài khoản lưu ký chứng khoán tại một thành viên lưu ký để quản lý tách biệt các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và từ nguồn phí bảo hiểm khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đối với tài khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu, công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài phải thực hiện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trước khi làm thủ tục mở tài khoản lưu ký.

Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo cho thành viên lưu ký về việc không nhận ký gửi, rút chứng khoán vào những ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc hoán đổi cổ phiếu.

Trường hợp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam không thể thực hiện yêu cầu của khách hàng vì lý do kỹ thuật, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo cho thành viên lưu ký/ tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong vòng 01 ngày làm việc về lý do và thời gian Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam không nhận ký gửi, rút, chuyển khoản và phong tỏa, giải tỏa chứng khoán.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 04/QĐ-VSD 2020 tại đây: 04QD-VSD_2020.pdf

quyet dinh 04qd vsd 2020 ban hanh quy che hoat dong luu ky chung khoan Quyết định 02/QĐ-VSD 2020 ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Quyết định 02/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu ...

quyet dinh 04qd vsd 2020 ban hanh quy che hoat dong luu ky chung khoan Quyết định 03/QĐ-VSD 2020 ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Quyết định 03/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền ...

quyet dinh 04qd vsd 2020 ban hanh quy che hoat dong luu ky chung khoan Quyết định 01/QĐ-VSD 2020 ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước

Quyết định 01/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và ...

Tin đọc nhiều

w160px-x-h600px-thaco-auto