Quy định luật đấu thầu mới về những ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu?

Cập nhật: 14:55 | 23/10/2019

TBCKVN - Để đảm bảo chất lượng của các gói thầu, luật đấu thầu năm 2013 quy định cụ thể về những ưu đãi trong hoạt động đấu thầu:

quy dinh luat dau thau moi ve nhung uu dai trong lua chon nha thau

Chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu

quy dinh luat dau thau moi ve nhung uu dai trong lua chon nha thau

Tư vấn giải quyết tình huống và quy trình theo luật đấu thầu

quy dinh luat dau thau moi ve nhung uu dai trong lua chon nha thau

Hủy bỏ hợp đồng sau khi đã đấu thầu?

quy dinh luat dau thau moi ve nhung uu dai trong lua chon nha thau
Ảnh minh họa

Điều 14, luật đấu thầu năm 2013 quy định về những ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm:

a) Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh;

b) Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

3. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm:

a) Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới;

b) Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật;

c) Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ.

4. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo một trong hai cách sau đây:

a) Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi;

b) Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi.

5. Các đối tượng và nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều này không áp dụng trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ có quy định khác về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thanh Hằng