Quy định của pháp luật về hồ sơ mời thầu trong đấu thầu

Cập nhật: 15:03 | 03/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Ngày phê duyệt hồ sơ mời thầu phải trước khi đăng tải thông tin trên báo hay ngày phê duyệt hồ sơ mời thầu cùng hoặc sau ngày số báo ra? Vậy nếu ngày phê duyệt hồ sơ mời thầu sau ngày đăng tải thì có phạm luật không?

quy dinh cua phap luat ve ho so moi thau trong dau thau

Có được phép tự thuê tổ chức tư vấn giám sát không?

quy dinh cua phap luat ve ho so moi thau trong dau thau

Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong đấu thầu

quy dinh cua phap luat ve ho so moi thau trong dau thau

Quy định về thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

quy dinh cua phap luat ve ho so moi thau trong dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung phân tích:

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Đồng thời Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

- Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

- Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

- Thông tin khác có liên quan.

Như vậy thông tin được đăng tải trên báo đấu thầu bao gồm thông tin về hồ sơ mời thầu, mà hồ sơ mời thầu hợp pháp là hồ sơ đã được ký phê duyện của cấp có thẩm quyền. Theo đó, ngày ký phê duyệt hồ sơ mời thầu phải trước hoặc ít nhất là cùng ngày với ngày đăng tải trên báo đấu thầu.

Linh Linh

hyundai-160x600-2