Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Cập nhật: 14:59 | 24/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về PCRT, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro.

Cuộc đua "nóng rực", ngân hàng đẩy lãi suất tiền gửi lên 10% không còn hiếm

Tín dụng toàn hệ thống đạt 11,5%, NHNN yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh cuối phiên, khối ngoại tích cực gom mua

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa. NHNH
Ảnh minh họa. NHNH

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT) có hiệu quả ở Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG), phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG.

Đồng thời, góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro rửa tiền và hợp tác trong nước.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về PCRT, hướng đến áp dụng cách tiếp cận trên cơ sở rủi ro.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác PCRT.

Năm là, nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế, chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác PCRT.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng về công tác PCRT.

Các đơn vị thuộc NHNN được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị khác triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành Kế hoạch.

Thống đốc cũng giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Hoàng Hà (t/h)