Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Cập nhật: 10:00 | 12/12/2019

TBCKVN - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

lich dau gia quyen su dung dat tai thanh pho cao bang tinh cao bang

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

lich dau gia quyen su dung dat tai thanh pho cao bang tinh cao bang

Đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Đài phát thanh–Truyền hình Đà Nẵng

lich dau gia quyen su dung dat tai thanh pho cao bang tinh cao bang

Đấu giá QSDĐ tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

lich dau gia quyen su dung dat tai thanh pho cao bang tinh cao bang
Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với một số lô đất tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ( trụ sở làm việc cũ của các cơ quan: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan thường trú TTXVN tại Cao Bằng, Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm phát hành phim chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Trung tâm văn hóa (triền lãm) tỉnh, Trung tâm điện ảnh sách văn hóa phẩm Cao Bằng (Rạp ngoài trời)

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

1.1. Thông tin khu đất đấu giá:

a) Khu đất đấu giá tại trụ sở làm việc cũ của các cơ quan: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan thường trú TTXVN tại Cao Bằng, Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm phát hành phim chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Trung tâm văn hóa (triển lãm) tỉnh, Trung tâm điện ảnh sách văn hóa phẩm Cao Bằng (Rạp ngoài trời).

- Địa chỉ: tại các thửa đất số 46, 51, 52, 85, 86, 87 tờ bản đồ địa chính số 18; thửa đất số 13, tờ bản đồ địa chính số 14; thửa đất số 102, tờ bản đồ địa chính số 21 trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổng diện tích đấu giá của 03 khu đất là: 5.974 m2 được chia thành 61 lô đất ở liền kề theo quy hoạch tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND, cụ thể:

+ Khu 1 (trụ sở làm việc cũ của Trung tâm văn hóa (triển lãm) tỉnh): gồm 14 lô đất ở liền kề với tổng diện tích 1.245m2.

+ Khu 2 (trụ sở làm việc cũ của sở văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan thường trú TTXVN tại Cao Bằng, Hội văn học nghệ thuật, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh): gồm 28 lô đất ở liền kề với tổng diện tích 2.777m2.

+ Khu 3 (trụ sở làm việc cũ của Trung tâm điện ảnh sách văn hóa phẩm Cao Bằng (rạp ngoài trời)): gồm 19 lô đất ở liền kề với tổng diện tích 1.952m2.

b) Tài sản trên đất: gồm 16 ngôi nhà với tổng diện tích sàn sử dụng là 5.152m2, cụ thể:

+ Trụ sở làm việc cũ của Trung tâm văn hóa (triển lãm) tỉnh gồm 06 ngôi nhà:

(1) Nhà số 1 (nhà trưng bày triển lãm): số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sử dụng nhà 234,3m2;

(2) Nhà số 2 (nhà trương bày các hiện vật bảo tàng): số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng 311m2;

(3) Nhà số 3 (nhà tập thể cũ): số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng 197,4m2;

(4) Nhà số 4 (nhà làm việc + nhà chiếu phim): số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng 330m2;

(5) Nhà tạm: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng 20,3m2;

(6) Nhà về sinh: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng 36m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của Sở văn hóa Thể thao và Du lịch gồm 03 ngôi nhà:

(1) Nhà làm việc: số tầng 03; cấp hạng II; diện tích sàn sử dụng nhà 1.014m2;

(2) Gara số 1: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 50m2;

(3) Gara số 2: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 76m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng: 01 ngôi nhà; số tầng 02; cấp hạng III; diện tích sử dụng nhà 231m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của Hội văn học nghệ thuật: 01 ngôi nhà; số tầng 03; cấp hạng III; diện tích sàn sử dụng nhà 438m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng: 01 ngôi nhà; số tầng 02; cấp hạng III; diện tích sàn sử dụng nhà 970m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của thư viện tỉnh gồm 02 ngôi nhà:

(1) Nhà làm việc số 1: số tầng 03; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 996m2;

(2) Nhà số 2 (nhà tạm): số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 18m2;

+ Trụ sở làm việc cũ của Trung tâm điện ảnh sách văn hóa phẩm Cao Bằng (rạp ngoài trời) gồm 02 ngôi nhà:

(1) Nhà sân khấu: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 178m2;

(2) Phòng để máy chiếu: số tầng 01; cấp hạng IV; diện tích sàn sử dụng nhà 52m2;

- Mục đích sử dụng đất: Xây nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thực hiện dự án đấu tư xây dựng (theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai 2013.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế trúng đấu giá để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

(Các thông tin khác chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

1.2. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 280.460.000.000, đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 100.000.000, đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

1.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000, đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một bộ hồ sơ);

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 56.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng chẵn)

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, đồng thời đáp các ứng điều kiện quy đinh tại điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của thủ tướng Chính phủ và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt (Cụ thể tại Hồ sơ đấu giá).

- Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp hồ sơ trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo đúng quy định của quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi bằng hình thức thư bảo đảm phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2019. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận.

Sau khi kết thúc thời gian thu hồ sơ đặng ký tham gia đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản bàn giao lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài chính để Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định điều kiện, năng lực của Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm thông báo công khai danh sách khách hàng không đủ điều kiên tham gia đấu giá tại Trụ sở của mình và Trụ sở của Sở Tài chính.

6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính):

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá có thể trực tiếp đến xem thực địa khu đất;

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 16/12/2019 và 17/12/2019.

7.Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số 29 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2