Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Cập nhật: 16:58 | 17/10/2019

TBCKVN - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh
Ảnh minh họa

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất xóm Dương 1, xã Ngọc Lương và 02 thửa đất tại xóm Trung Hoa II, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm PTQĐ); địa chỉ: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá là: quyền sử dụng 05 lô đất ở.

4. Địa điểm của tài sản đấu giá: 03 thửa đất xóm Dương 1, xã Ngọc Lương và 02 thửa đất tại xóm Trung Hoa II, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.139.820.000 đồng (một tỉ một trăm ba mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

6. Chi tiết giá khởi điểm: đơn giá khởi điểm từ 1.540.000 đồng/m2 đến 2.200.000 đồng/m2; giá khởi điểm mỗi lô đất từ 182.160.000 đồng đến 285.500.000 đồng.

7. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Đấu giá.

9. Địa điểm mua, nộp hồ sơ: tại Trung tâm Đấu giá và Trung tâm PTQĐ.

10. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 17/10/2019 đến ngày 31/10/2019.

11. Mức tiền đặt trước phải nộp: 30.000.000 đồng/hồ sơ (ba mươi triệu đồng trên một hồ sơ).

12. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 31/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

13. Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 05/11/2019. Địa điểm mở cuộc xử lý, đấu giá: tại Trung tâm PTQĐ.

14. Thông tin chi tiết khác: xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá.Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Kèm theo Thông báo số 639/TB-BĐG ngày 15/10/2019 của Trung tâm Đấu giá)

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh
lich dau gia quyen su dung dat tai huyen yen thuy tinh hoa binh

Minh Phương

hyundai-160x600-2