Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Cập nhật: 08:23 | 12/12/2019

TBCKVN - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri
Ảnh minh họa

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 03/01/2020. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 31/12/2019 (15 lô đất tại khu dân cư xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 31/12/2019. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Nhà văn hóa UBND xã Hải Tân ngày 27,30,31/12/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian , địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 31/12/2019 ( Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h00 tại Nhà văn hóa xã Hải Tân , huyện Hải Lăng.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri
lich dau gia quyen su dung dat tai huyen hai lang tinh quang tri

Tổng giá khởi điểm: 533.300.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi ba triệu, ba trăm đồng ngàn đồng).

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 27, 30, 31/12/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 31/12/2019.

- Địa điểm : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền mặt) tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Tân, huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ủy ban nhân dân xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị . Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.

Minh Phương

hyundai-160x600-2