Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Cập nhật: 07:31 | 22/11/2019

TBCKVN - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen dak doa tinh gia lai

Đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh An Giang và Phú Thọ

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen dak doa tinh gia lai

Đấu giá quyền sử dụng 9 thửa đất tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen dak doa tinh gia lai

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Sơn và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

lich dau gia quyen su dung dat tai huyen dak doa tinh gia lai
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá gồm:

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 91, 88) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 11.106m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425647 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 10/4/2007 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 81) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 10.542m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 945625 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 13/8/2009 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất (Tờ bản đồ số 23; thửa số 93) tại thôn Sơn Trang, xã HNol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, diện tích đất trồng cây lâu năm: 10.791m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425631 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 10/4/2007 cho hộ ông Trần Huy Hoài, bà Lê Thị Hương đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Đak Đoa chỉnh lý ngày 25/8/2015 chuyển nhượng cho ông Võ Ngọc Dũng.

Qua kiểm tra thực tế:

*) Về hiện trạng các thửa đất số 91, 88, 81, 93 có giới cận như sau:

- Phía Đông giáp đất ông Ánh, ông Tuyền dài 202,6m.

- Phía Tây giáp đường đất dài 225,24m.

- Phía Nam giáp đất ông Diệp dài 163m.

- Phía Bắc giáp đường đất dài 164,67m.

*) Về cơ sở vật chất trên tổng diện tích các thửa đất 91,88,81,93:

- 410 trụ rào cao 1,5m dựng xung quanh diện tích đất của các thửa đất nói trên (trôn độ sâu xuống 30 phân).

- Đánh giá chung: Toàn bộ cây trồng trên các thửa đất nói trên do không có người chăm sóc khoảng 1 năm nay nên cây phát triển trung bình, cỏ dại mọc nhiều. (Theo biên bản kê biên tài sản được lập ngày 05/7/2019)

A. Về diện tích thửa đất số 91, 88:

- Diện tích đất thực tế trùng với diện tích đất trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số AI 425647 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 91, 88 có diện tích 11.106m2;

- Về cơ sở hạ tầng:

+ Nhà cấp 4 xây năm 2017 có diện tích 224 m2, mái lợp tole; tường xây gạch tô bên ngoài, bên trong không tô trát; nền đất;

+ Hệ thống cửa: 04 cửa đi; 07 cửa sổ. Đều là khung sắt hộp, không kính.

+ 01 giếng khoan sâu 100m.

+ Hệ thống ống tưới trôn ngầm (không xác định được chủng loại)

+ Hệ thống điện 1 pha (hiện đang sử dụng)

+ 02 giếng thấm phi 1,2m, sâu 8m.

+ 01 giếng đào phi 1,2m, sâu 32m.

- Về cây trồng: 797 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016;10 cây bơ sáp (ghép); 49 cây keo trồng năm 2017.

* Giá khởi điểm là 528.740.693 đồng (Năm trăm hai mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi ngàn sáu trăm chín mươi ba đồng)

B. Về diện tích thửa đất số 81:

- Diện tích đất thực tế trùng với diện tích đất trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất AP 945625 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 81 có diện tích 10.542m2;

- Về cơ sở hạ tầng:

+ 01 hồ đào lót bạt HDPE có thể tích 1680m3 (42 x 16 x 2,5)

- Về cây trồng: 749 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016; 15 cây bơ sáp (ghép) trồng năm 2017; 03 mít thái trồng năm 2017; 62 cây keo trồng năm 2017.

*) Giá khởi điểm là 399.194.918 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu một trăm chín mươi tư ngàn chín trăm mười tám đồng)

C. Về diện tích thửa đất số 93:

- Diện tích đất thực tế giảm so với diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất AI 425631 thuộc tờ bản đồ số 23; thửa số 93 là 906m2;

- Về cây trồng: 800 cây cà phê Rôbusta trồng năm 2016; 15 cây bơ sáp (ghép) trồng năm 2017; 03 mít thái trồng năm 2017; 51 cây keo trồng năm 2017.

*) Giá khởi điểm là 319.797.633 đồng (Ba trăm mười chín triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi ba đồng)

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Tổng giá khởi điểm của tài sản (A (thửa 91,88) + B (thửa số 81) + C (thửa số 93)) là: 1.247.733.244 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn hai trăm bốn mươi bốn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 10/12/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 10/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai (Địa chỉ: 95-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản A (thửa 91,88); 200.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản B (thửa số 81) và C (thửa số 93).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 10/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký cho tất cả các thửa đất, không bán riêng lẻ từng thửa đất, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 13/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn - Pleiku - Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Linh Linh

hyundai-160x600-2