Hướng dẫn cách xử lý tình huống trong đấu thầu?

Cập nhật: 09:33 | 22/01/2020

TBCKVN - Trong quá trình đấu thầu luôn xảy ra nhiều tình huống khó xử lý. Vậy làm thế nào để xử lý tình huống một cách đúng đắn trong đấu thầu?

huong dan cach xu ly tinh huong trong dau thau

Đấu giá QSDĐ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

huong dan cach xu ly tinh huong trong dau thau

Liên danh trúng gói thầu hơn 747 tỷ tại CTCP Than Cọc Sáu

huong dan cach xu ly tinh huong trong dau thau

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

huong dan cach xu ly tinh huong trong dau thau
Ảnh minh họa

A - Câu hỏi:

Theo thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư, kèm theo mẫu hồ sơ mời thầu: tại mục 3.3 bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm (Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.0 tỷ đồng).

Trong quá trình mở thầu tổ chuyên gia đã đọc thư cam kết cấp tín dụng có điều kiện của 01 nhà thầu tham dự thầu nhưng câu kết luận của thư cam kết ghi sai tên gói thầu; ngày hôm sau nhà thầu tự gửi văn bản giải trình và kèm theo thư cam kết cấp tín dụng có điều kiện đã hiệu chỉnh tên gói thầu.

Tại chương mục 27.3 Chương II trong hồ sơ mời thầu của em có ghi: Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ hồ sơ dự thầu đến Bên mời thầu trong vòng: 5 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

Nhưng tại Điều 16 Nghị định 63: Làm rõ hồ sơ dự thầu

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu

Hỏi tình huống này nhà thầu có được tự làm rõ hay không, tổ chuyên gia nên xử lý như thế nào?

B - Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung phân tích:

Theo đó Thời điểm đóng thầu chính là thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, Thời điểm mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu. Do đó trường hợp này là thời điểm mở thầu nhà thầu sẽ phải làm rõ hồ sơ dự thầu theo khoản 1 điều 16 nghị định 63/2014/NĐ-CP:

"Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định Làm rõ hồ sơ dự thầu:

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu."

Như vậy tổ chuyên gia sẽ phải xem xét, đánh giá lại hồ sơ dự thầu.

Thu Uyên