• Tập đoàn FLC dự kiến trả cổ tức 10%

    Tập đoàn FLC dự kiến trả cổ tức 10%

    Ngày 12/4/2021 (Thứ Hai tuần tới), Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án chia cổ tức tỷ lệ 10%.
    05:00 | 11/04/2021
|< < 1 2 3 > >|