• Nhà Đà Nẵng (NDN) báo lãi trăm tỷ từ mảng đầu tư chứng khoán

    Nhà Đà Nẵng (NDN) báo lãi trăm tỷ từ mảng đầu tư chứng khoán

    Tổng giá trị gốc chứng khoán đầu tư tại ngày 31/12 của Nhà Đà Nẵng gần 486 tỷ đồng và giá trị hợp lý gần 451 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 351 tỷ đồng và 305 tỷ đồng so với giá trị hồi đầu năm. Doanh nghiệp đã chi hơn 43 tỷ đồng để trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này.
    14:49 | 23/01/2022
|< < 1 2 3 > >|