• DTT Holdings (DTE) lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng

    DTT Holdings (DTE) lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng

    Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (UPCoM: DTE) thông qua kế hoạch kinh doanh 2022. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 468 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 135 tỷ đồng, lần lượt gấp 2 và 3 lần so với kết quả của năm 2021.
    10:29 | 21/05/2022
|< < 1 2 3 > >|
hyundai-160x600-2