Điểm tin mời thầu ngày 8/12/2019

Cập nhật: 18:00 | 08/12/2019

TBCKVN - Trong ngày 8/12/2019, trên phạm vi cả nước có 1600 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Tiêu biểu là UBND phường Phú Đô triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 2.173.867.000 đồng....

diem tin moi thau ngay 8122019

Điểm tin mời thầu ngày 7/12/2019

diem tin moi thau ngay 8122019

Điểm tin mời thầu ngày 6/12/2019

diem tin moi thau ngay 8122019

Điểm tin mời thầu ngày 5/12/2019

diem tin moi thau ngay 8122019
Ảnh minh họa

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Công nghệ môi trường Quang Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) với giá gói thầu là 1.979.831.395 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.700.000.000 đồng.

Bưu điện tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 378.171.404 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 12.002.832 đồng

Tổng mức đầu tư là 545.995.553 đồng.

Công ty Phát triển thủy điện Sê San sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Trang bị máy tính, máy chiếu và máy in phục vụ công việc cho các đơn vị trong Công ty với giá gói thầu là 974.283.970 đồng

- Trang bị vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công việc cho các đơn vị trong Công ty với giá gói thầu là 982.379.244 đồng

- Trang bị công cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ công tác kỹ thuật với giá gói thầu là 302.271.090 đồng

- Trang bị tủ, bàn, ghế cho các đơn vị trong Công ty, trang trí phòng Truyền thống với giá gói thầu là 441.778.348 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.700.712.652 đồng.

UBND phường Phú Đô sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng, lắp đặt thiết bị (Không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung) và chi phí chung với giá gói thầu là 1.321.464.243 đồng

- Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 01 với giá gói thầu là 7.226.794 đồng

- Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.200.000 đồng

- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị với giá gói thầu là 40.006.039 đồng

- Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 2.435.680 đồng

- Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán với giá gói thầu là 38.260.059 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.173.867.000 đồng.

Bưu điện tỉnh Ninh Bình - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 378.171.404 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 12.002.832 đồng

Tổng mức đầu tư là 545.995.553 đồng.

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê lại lao động 6 tháng đầu năm 2020 với giá gói thầu là 9.987.880.101 đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu MS01: Mua săm bàn ghế cho lực lượng CAX năm 2019 với giá gói thầu là 541.800.00 đồng

- Gói thầu TV1: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX với giá gói thầu là 1.988.000 đồng

- Gói thầu TV2: Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả LCNT với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 545.788.000 đồng.

Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy ảnh, máy quay phim trang bị cho lực lượng Kỹ thuật hình sự với giá gói thầu là 343.616.000 đồng.

Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng với giá gói thầu là 465.000.000 đồng.

Bưu điện tỉnh Ninh Bình - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 385.896.204 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 12.551.178 đồng

Tổng mức đầu tư là 550.191.277 đồng.

Bưu điện tỉnh Ninh Bình - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 224.291.487 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 7.118.817 đồng

Tổng mức đầu tư là 343.487.523 đồng.

Bưu điện tỉnh Ninh Bình - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 378.171.404 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 12.002.832 đồng

Tổng mức đầu tư là 545.995.553 đồng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp phòng cháy chữa cháy từ thôn Văn Săng đến tiểu khu 263 và tiểu khu 264, xã Tu Mơ Rông với giá gói thầu là 1.629.137.746 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.990.000.000 đồng.

Linh Linh

hyundai-160x600-2