Điểm tin mời thầu ngày 28/3/2020

Cập nhật: 15:32 | 28/03/2020

TBCKVN - Trong ngày 28/3/2020, trên phạm vi cả nước có 3435 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020. Tiêu biểu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 10.918.563.000 đồng...

diem tin moi thau ngay 2832020

Điểm tin mời thầu ngày 27/3/2020

diem tin moi thau ngay 2832020

Điểm tin mời thầu ngày 26/3/2020

diem tin moi thau ngay 2832020

Điểm tin mời thầu ngày 25/3/2020

diem tin moi thau ngay 2832020
Ảnh minh họa

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Chi phí lập hồ sơ xây dựng, đánh giá hồ sơ yêu cầu xây dựng với giá gói thầu là 2.129.000 đồng

- Chi phí giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 15.318.000 đồng

- Chi phí bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 3.832.000 đồng

- Chi phí kiểm định chất lượng trong quá trình thi công với giá gói thầu là 4.595.000 đồng

- Gói thầu xây lắp với giá gói thầu là 589.618.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 729.885.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng nhà đặt máy ATM Thuốc lá Thăng Long với giá gói thầu là 242.000.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng nhà đặt máy ATM Thuốc lá Thăng Long với giá gói thầu là 242.000.000 đồng.

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Đặc Dụng Tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 08: Thi công xây lắp (Bao gồm hệ thống PCCC + chống sét, thử tĩnh) với giá gói thầu là 2.685.940.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.886.920.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 3: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 6.013.735.000 đồng

- Gói thầu số 4: Di chuyển công trình ngầm nổi với giá gói thầu là 743.237.000 đồng

- Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 3 với giá gói thầu là 20.201.000 đồng

- Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 với giá gói thầu là 5.308.000 đồng

- Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 với giá gói thầu là 187.010.000 đồng

- Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 4 với giá gói thầu là 26.073.000 đồng

- Gói thầu số 9: Tư vấn cắm mốc phục vụ công tác GPMB với giá gói thầu là 11.494.000 đồng

- Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB với giá gói thầu là 100.797.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 10.918.563.000 đồng.

Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT thi công xây dựng với giá gói thầu là 11.848.000 đồng

- Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng với giá gói thầu là 2.742.660.000 đồng

- Gói thầu số 03: Chi phí giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 90.096.000 đồng

- Gói thầu số 04: Chi phí quản lý dự án với giá gói thầu là 90.014.000 đồng

- Gói thầu số 05: Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 56.604.000 đồng

- Gói thầu số 06: Chi phí bảo hiểm với giá gói thầu là 2.194.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 3.216.136.000 đồng.

Công ty TNHH XD Thương mại Phú Cường Thịnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 23.000.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 27.600.000 đồng

- Thi công xây dựng công trình và hạng mục chung với giá gói thầu là 896.182.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.081.449.000 đồng.

Công ty cổ phần xây dựng phát triển 68 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 70.864.000 đồng

- Gói thầu số 02: Tu vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX với giá gói thầu là 9.328.000 đồng

- Gói thầu số 03: Chi phí thi công xây dựng + hạng mục chung với giá gói thầu là 2.234.751.000 đồng

- Gói thầu số 04: Tu vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 70.929.000 đồng

- Gói thầu số 05: Chi phí bảo hiểm công trinh với giá gói thầu là 1.727.000 đồng

- Gói thầu số 06: Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 46.071.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.617.674.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 998.303.000 đồng

- Giám sát thi công công trình với giá gói thầu là 31.685.000 đồng

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 24.795.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.312.715.000 đồng.

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn Quản lý dự án với giá gói thầu là 22.717.000 đồng

- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 24.783.000 đồng

- Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 773.745.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.003.459.000 đồng.

Minh Phương

hyundai-160x600-2