Điểm tin mời thầu ngày 27/3/2020

Cập nhật: 11:19 | 27/03/2020

TBCKVN - Trong ngày 27/3/2020, trên phạm vi cả nước có 3453 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020. Tiêu biểu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 391.121.000.000 đồng...

diem tin moi thau ngay 2732020

Điểm tin mời thầu ngày 26/3/2020

diem tin moi thau ngay 2732020

Điểm tin mời thầu ngày 25/3/2020

diem tin moi thau ngay 2732020

Điểm tin mời thầu ngày 24/3/2020

diem tin moi thau ngay 2732020
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu VT-SCTX-2020-39-Cung cấp các chủng loại vòng bi phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2020- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 - Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại với giá gói thầu là 127.069.800 đồng.

Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty lưới điện cao thế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Trụ 26 Hiệp Phước - Phú Mỹ Hưng với giá gói thầu là 2.279.850.937 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.566.203.079 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 6a: Đường dây trung thế, trạm biến áp vận hành cống (kể cả thiết bị) với giá gói thầu là 2.899.115.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 391.121.000.000 đồng.

Chi nhánh tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty lưới điện cao thế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Trụ 14 Hiệp Phước - Tân Thuận với giá gói thầu là 1.635.306.578 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.848.654.758 đồng.

Viễn thông Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm đầu nối quang nhanh tháng 04-2020 với giá gói thầu là 161.700.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Mở rộng và nâng cấp mặt đường với giá gói thầu là 6.681.382.000 đồng

- Bảo hiểm xây dựng công trình với giá gói thầu là 18.708.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 7.909.371.000 đồng.

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Mua sắm phân bón, thuốc BVTV, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng với giá gói thầu là 169.550.000 đồng

- Mua phân bón, thuốc BVTV, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng với giá gói thầu là 198.530.000 đồng

- Mua phân bón, thuốc BVTV, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng với giá gói thầu là 82.610.000 đồng

- Mua phân bón, thuốc BVTV, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng với giá gói thầu là 169.550.000 đồng

- Mua sắm phân bón, thuốc BVTV, dụng cụ, vật rẻ mau hỏng với giá gói thầu là 465.675.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.085.915.000 đồng.

Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyễn Phi Dũng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp (Gói thầu số 1) với giá gói thầu là 1.047.245.897 đồng

- Xây lắp (Gói thầu số 1) với giá gói thầu là 31.319.595 đồng

- Chi phí lập HSYC đánh giá HSĐX (Gói thầu số 3) với giá gói thầu là 3.383.260 đồng

- Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 4) với giá gói thầu là 2.444.552 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.266.065.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Nâng cấp và mở rộng mặt đường tuyến bờ Đông kênh Cái Bèo, Cống Năm Cụt với giá gói thầu là 4.550.375.000 đồng

- Cầu kênh Ranh với giá gói thầu là 1.554.606.000 đồng

- Nâng cấp và mở rộng mặt đường tuyến đường kênh Cái Bèo đoạn Chợ Cũ - Bốn Miệng với giá gói thầu là 3.605.020.000 đồng

- Bảo hiểm xây dựng công trình với giá gói thầu là 37.346.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 11.375.552.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng trụ sở Cảnh sát đường thuỷ tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái với giá gói thầu là 1.345.025.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.492.672.000 đồng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa Đài KTTV tỉnh Bạc liêu với giá gói thầu là 995.097.000 đồng.

Bệnh viện 74 Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sơn tường bên trong khu vực hành lang của khoa X-Quang với giá gói thầu là 85.454.000 đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề Đường tỉnh 937B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến xã Mỹ Bình) với giá gói thầu là 10.376.225.326 đồng

- Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 332.350.498 đồng

- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 35.901.740 đồng

Tổng mức đầu tư là 11.499.934.822 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp (gói thầu số 01) với giá gói thầu là 5.338.825.000 đồng

- Thi công xây lắp (gói thầu số 02) với giá gói thầu là 7.081.958.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng (gói xây lắp1+gói xây lắp2) với giá gói thầu là 383.980.000 đồng

- Lập HSMT và đánh giá HSDT (gói xây lắp1+gói xây lắp2) với giá gói thầu là 50.156.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 9.463.000 đồng

- Kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 157.311.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 14.633.563.000 đồng.

Linh Linh

hyundai-160x600-2