Điểm tin mời thầu ngày 25/3/2020

Cập nhật: 10:16 | 25/03/2020

TBCKVN - Trong ngày 25/3/2020, trên phạm vi cả nước có 3438 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020. Tiêu biểu là Viettel Gia Lai Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 996.690.813.586 đồng...

diem tin moi thau ngay 2532020

Điểm tin mời thầu ngày 24/3/2020

diem tin moi thau ngay 2532020

Điểm tin mời thầu ngày 23/3/2020

diem tin moi thau ngay 2532020

Điểm tin mời thầu ngày 21/3/2020

diem tin moi thau ngay 2532020
Ảnh minh họa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn kép, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với giá gói thầu là 4.963.597.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 140.126.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 152.869.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 9.928.000 đồng

- Bảo hiểm với giá gói thầu là 23.863.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 6.024.957.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 4: Toàn bộ phần xây lắp, chi phí trực tiếp khác và nhà điều hành với giá gói thầu là 2.551.586.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 3.000.000.000 đồng.

Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà C30 năm 2020 với giá gói thầu là 5.492.697.716 đồng.

Viettel Gia Lai Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang treo vu hồi, chung lộ tỉnh Gia Lai với giá gói thầu là 413.507.238 đồng. Tổng mức đầu tư là 996.690.813.586 đồng.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Khung Bằng khen năm 2020 với giá gói thầu là 1.379.000.000 đồng.

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa trung đại tu sàng rung SR-700 số 104 thuộc tài sản cố định mã MTB 00478: Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải và thiết bị xưởng sàng với giá gói thầu là 1.625.308.258 đồng.

Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Pa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 9.449.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.837.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 4: Toàn bộ phần xây lắp, chi phí trực tiếp khác và nhà điều hành với giá gói thầu là 2.580.028.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 3.000.000.000 đồng.

Công an Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Thuốc theo tên Generic với giá gói thầu là 592.457.000 đồng

- Gói thầu số 02: Thuốc thành phẩm đông dược với giá gói thầu là 2.280.000 đồng

- Gói thầu số 03: Vật tư y tế tiêu hao với giá gói thầu là 29.193.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 623.930.000 đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 với giá gói thầu là 17.926.000 đồng

- Gói thầu số 02: Thi công xây dựng với giá gói thầu là 4.620.116.000 đồng

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát gói thầu số 02 với giá gói thầu là 118.552.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.598.239.000 đồng.

Truyền tải điện Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Số 06: Sửa chữa hệ thống tiếp địa đường dây 220kV với giá gói thầu là 518.922.553 đồng.

Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Cung cấp ống nhựa tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung với giá gói thầu là 19.554.100.940 đồng

- Cung cấp ống nhựa tại Miền Nam với giá gói thầu là 13.404.048.020 đồng

Tổng mức đầu tư là 10.190.952.526.684 đồng.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Cung cấp sản phẩm (Hưởng ứng tham gia các sự kiện về bảo vệ môi trường) với giá gói thầu là 13.148.850 đồng

- Quan trắc môi trường Khu Công nghệ cao từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020 với giá gói thầu là 415.684.028 đồng

- Chương trình Kiểm tra doanh nghiệp định kỳ từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020 với giá gói thầu là 806.853.532 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.235.686.410 đồng.

Cục Hàng hải VIệt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 6: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công nạo vét và xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét với giá gói thầu là 44.426.412 đồng

- Gói thầu số 7: Xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét, thi công nạo vét luồng, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa với giá gói thầu là 14.103.622.942 đồng

- Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình, xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét, thi công nạo vét luồng, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa với giá gói thầu là 434.966.444 đồng

- Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 129.354.018 đồng

Tổng mức đầu tư là 14.712.369.816 đồng.

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa trung đại tu máy sàng Gin 62 (MTB 00070) với giá gói thầu là 804.544.630 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với giá gói thầu là 122.752.960 đồng

- Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát công trình với giá gói thầu là 1.122.467 đồng

- Gói thầu số 03: Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với giá gói thầu là 6.579.873 đồng

Tổng mức đầu tư là 130.455.300 đồng.

Thanh Hằng