Điểm tin mời thầu ngày 25/2/2020

Cập nhật: 09:47 | 25/02/2020

TBCKVN -  Trong ngày 25/2/2020, trên phạm vi cả nước có 2770 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020. Tiêu biểu là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 43.410.000.000 đồng...

diem tin moi thau ngay 2522020

Điểm tin mời thầu ngày 24/2/2020

diem tin moi thau ngay 2522020

Điểm tin mời thầu ngày 23/2/2020

diem tin moi thau ngay 2522020

Điểm tin mời thầu ngày 22/2/2020

diem tin moi thau ngay 2522020
Ảnh minh họa

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sơn, sửa kết cấu thép một số hạng mục kiến trúc PXVH với giá gói thầu là 420.593.000 đồng.

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.548.000 đồng

- Tư vấn lựa chọn nhà thầu+Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 94.635.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 83.703.000 đồng

- Bảo hiểm xây dựng công trình với giá gói thầu là 2.803.000 đồng

- Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 50.648.000 đồng

- Thi công xây dựng với giá gói thầu là 2.548.038.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 3.274.125.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 5.159.864.054 đồng

- Gói thầu số 2 - Giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 144.077.159 đồng

- Gói thầu số 3 - Lập HSMT và đánh giá HSDT với giá gói thầu là 13.741.422 đồng

- Gói thầu số 5 - Kiểm toán công trình hoàn thành với giá gói thầu là 117.270.315 đồng

- Gói thầu số 4 - Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 10.007.015 đồng

Tổng mức đầu tư là 9.783.390.000 đồng.

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hiệu chỉnh viba đảm bảo chất lượng truyền dẫn tại node CSG KHNH12 - tỉnh Khánh Hòa với giá gói thầu là 104.057.106 đồng. Tổng mức đầu tư là 106.405.531 đồng.

Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu 02: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 1.573.000 đồng

- Gói thầu 03: Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 3.833.000 đồng

- Gói thầu 01: Nạo vét thủy lợi giữa (bờ phải) (bao gồm chi phí hạng mục chung) với giá gói thầu là 151.518.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 240.487.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 6: Xây lắp hạng mục đường dây trung thế, hạ thế; trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng công cộng với giá gói thầu là 1.442.310.000 đồng

- Gói thầu số 6b: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 với giá gói thầu là 1.410.000 đồng

- Gói thầu số 6c: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 6 với giá gói thầu là 30.030.000 đồng

- Gói thầu số 6d: Tư vấn bảo hiểm gói thầu số 6 với giá gói thầu là 2.120.000 đồng

- Gói thầu số 6a: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6 với giá gói thầu là 5.105.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 43.410.000.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01TV: Tư vấn lập HSMT với giá gói thầu là 18.300.549 đồng

- Gói thầu số 02TV: Tư vấn thẩm tra HSMT và KQ LCNT với giá gói thầu là 4.716.636 đồng

- Gói thầu số 03TV: Tư vấn giám sát thi công xây lắp với giá gói thầu là 121.028.887 đồng

- Gói thầu số 04BH: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 3.961.974 đồng

- Gói thầu số 05XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình với giá gói thầu là 5.114.875.315 đồng

Tổng mức đầu tư là 8.816.890.192 đồng.

Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa MBA 25MVA trạm 110kV Tiên Yên với giá gói thầu là 6.636.129.714 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 372.041.112 đồng

- Gói thầu tư vấn lập HSMT, YC và đánh giá hồ sơ DT, ĐX với giá gói thầu là 23.252.569 đồng

- Tư vấn giám sát với giá gói thầu là 23.252.569 đồng

- Gói thầu bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 14.067.805 đồng

- Gói thầu xây lắp các hạng mục xây lắp còn lại của Trường phổ thông DTBT THCS Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ với giá gói thầu là 1.134.056.722 đồng

Tổng mức đầu tư là 14.900.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ và dự toán khảo sát bước TKBVTC với giá gói thầu là 4.754.218 đồng

- Gói thầu số 02: Khảo sát bước lập TKBVTC cho toàn khu và thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục san nền với giá gói thầu là 289.841.600 đồng

- Gói thầu số 03:Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công cho toàn khu với giá gói thầu là 5.751.293 đồng

- Gói thầu số 04: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục: Nền mặt đường và thoát nước mưa, thoát nước thải cho tuyến đường N1,N2,N3,N4,N5,N6 với giá gói thầu là 377.689.663 đồng

- Gói thầu số 06: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục: Chiếu sáng với giá gói thầu là 17.296.638 đồng

- Gói thầu số 07:Thẩm tra thiết kế - bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 154.796.492 đồng

- Gói thầu số 08: Lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu số 11,21,22,23 với giá gói thầu là 100.651.806 đồng

- Gói thầu số 09: Thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT cho gói thầu số 11,21,22,23 với giá gói thầu là 59.893.299 đồng

- Gói thầu số 11:Giám sát thi công nền, mặt đường và thoát nước thải, thoát nước mưa tuyến đường N1,N2,N3,N4,N5,N6 với giá gói thầu là 640.591.291 đồng

- Gói thầu số 12:Giám sát thi công hệ thống chiếu sáng với giá gói thầu là 28.023.846 đồng

- Gói thầu số 13: Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán di dời cáp quang với giá gói thầu là 10.000.000 đồng

- Gói thầu số14: Thẩm tra thiết kế - bản vẽ thi công.- dự toán di dời cáp quang với giá gói thầu là 5.000.000 đồng

- Gói thầu số 15: Giám sát thi công di cáp quang với giá gói thầu là 5.000.000 đồng

- Gói thầu số 16: Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán di dời điện với giá gói thầu là 20.000.000 đồng

- Gói thầu số 17: Giám sát thi công di dời điện với giá gói thầu là 15.000.000 đồng

- Gói thầu số 18: Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán di dời hệ thống cấp nước với giá gói thầu là 15.000.000 đồng

- Gói thầu số 19: Giám sát thi công di dời hệ thống cấp nước với giá gói thầu là 15.000.000 đồng

- Gói thầu số 20: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán di dời hệ thống cấp nước với giá gói thầu là 5.000.000 đồng

- Gói thầu số 21: Thi công san nền với giá gói thầu là 34.496.800.000 đồng

- Gói thầu số 22: Thi công nền mặt đường và thoát nước thải, thoát nước mưa tuyến đường N1,N2,N3,N4,N5,N6 với giá gói thầu là 38.509.534.273 đồng

- Gói thầu số 23: Thi công hệ thống chiếu sáng với giá gói thầu là 1.763.578.792 đồng

- Gói thầu số 24: Thi công di dời điện với giá gói thầu là 882.750.000 đồng

- Gói thầu số 25: Thi công di dời cáp quang với giá gói thầu là 235.400.000 đồng

- Gói thầu số 26: Thi công di dời hệ thống cấp nước với giá gói thầu là 353.100.000 đồng

- Gói thầu số 27: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 21 với giá gói thầu là 497.550.000 đồng

- Gói thầu số 28: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 22 với giá gói thầu là 555.425.975 đồng

- Gói thầu số 29: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 23 với giá gói thầu là 25.436.233 đồng

- Gói thầu số 05: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục: Cây xanh với giá gói thầu là 11.584.316 đồng

- Gói thầu số 10:Giám sát thi công San nền với giá gói thầu là 715.812.271 đồng

Tổng mức đầu tư là 108.665.049.000 đồng.

Thanh Hằng