Điểm tin mời thầu ngày 21/9/2019

Cập nhật: 12:38 | 21/09/2019

TBCKVN - Trong ngày 21/9/2019, trên phạm vi cả nước có 1460 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

diem tin moi thau ngay 2192019

Điểm tin mời thầu ngày 20/9/2019

diem tin moi thau ngay 2192019

Điểm tin mời thầu ngày 19/9/2019

diem tin moi thau ngay 2192019

Điểm tin mời thầu ngày 18/9/2019

diem tin moi thau ngay 2192019
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 48.634.103.000 đồng

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp; giám sát thi công với giá gói thầu là 93.448.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công với giá gói thầu là 1.136.561.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 130.174.000 đồng

- Tư vấn kiểm toán với giá gói thầu là 486.618.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 57.290.840.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn giám sát thi công phần không chuyên điện và thi công đấu nối hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế cho 03 dự án với giá gói thầu là 1.170.263.171 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành cho 03 dự án với giá gói thầu là 1.312.773.375 đồng.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp máy hút ẩm công nghiệp, máy đóng chứng từ ống nhựa tự động, máy chiếu Nec cho Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh với giá gói thầu là 709.655.000 đồng.

UBND xã Cát Hải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Khối lượng xây dựng công trình: Trường Tiểu học Cát Hải (Điểm trường Tân Thắng), hạng mục: Mở rộng khuôn viên, xây mới 02 phòng học, nhà vệ sinh, tường rào với giá gói thầu là 1.812.721.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 2.242.939.000 đồng.

Bệnh Viện Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy tạo nhịp 2 buồng, nhịp cố định, quản lý tạo nhịp nhĩ thất với giá gói thầu là 7.372.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (phần đường cầu, điện chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước) với giá gói thầu là 104.361.928.000 đồng

- Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 01 với giá gói thầu là 1.841.523.000 đồng

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01 với giá gói thầu là 1.802.273.000 đồng

- Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình gói thầu số 01 với giá gói thầu là 381.959.000 đồng

- Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán với giá gói thầu là 172.168.000 đồng

- Gói thầu số 06: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường với giá gói thầu là 110.000.000 đồng

- Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn với giá gói thầu là 772.200.000 đồng

- Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, cắm cọc GPMB, cắm mốc lộ giới, lập phương án GPMB với giá gói thầu là 600.000.000 đồng

- Gói thầu số 09: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC gói thầu số 01 với giá gói thầu là 24.029.000 đồng

- Gói thầu số 10: Di dời điện với giá gói thầu là 5.850.000.000 đồng

- Gói thầu số 11: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công di dời điện với giá gói thầu là 200.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 133.759.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Văn hóa Việt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Toàn bộ phần xây lắp công trình với giá gói thầu là 3.018.665.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 3.816.415.000 đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy cắt cỏ và phụ kiện với giá gói thầu là 202.160.000 đồng.

Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn Xây dựng Phước Tấn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 5.146.345 đồng

- Thi công sửa chữa với giá gói thầu là 1.454.092.196 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 37.036.584 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.717.142.112 đồng.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư T&H sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Kiểm tra nghiệm thu thực hiện gói thầu số 1 với giá gói thầu là 40.205.000 đồng

- Đối soát, đo chỉnh lý bản đồ địa chính, biên vẽ lập bản đồ địa chính khu đất, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất và cắm mốc ranh giới giao đất, xác định chỉ giới, đánh dấu sơn từng nhà, thửa đất (đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc) với giá gói thầu là 1.153.736.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.206.541.000 đồng.

Cục Quản lý đường bộ I sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp công trình với giá gói thầu là 12.811.712.000 đồng

- Tư vấn lập HSMT và ĐGHSDT với giá gói thầu là 40.623.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công với giá gói thầu là 382.400.000 đồng

- Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 118.694.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 14.893.535.000 đồng.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Nam Nhân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 4.000.000 đồng

- Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

- Mua sắm xe ô tô chuyên dùng(bao gồm các chi phí liên quan đến việc lưu hành xe:thuế, phí- lệ phí, bảo hiểm, trang bị đèn còi, băng ghế sau, camera hành trình) với giá gói thầu là 714.516.300 đồng

Tổng mức đầu tư là 720.516.300 đồng.

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa trang thiết bị cho Viện Sinh thái Nhiệt đới năm 2019 với giá gói thầu là 896.510.000 đồng.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2